Taylor Ford Sloan blog

Varför tre döda män hindrar sjukvårdens utveckling

Tre industrialister formade under början av nittonhundratalet det tänkande som fortfarande präglar sjukvården. Tänkandet utvecklades för att lösa den tidens problem. Idag, när vi har helt andra förutsättningar, hindrar det våra medarbetare.