Tjänster

Foto: Glenn T Unger

Vad jag erbjuder

OBS: Sidan är under utveckling

Jag erbjuder fyra typer av tjänster, som omspänner allt från strategisk rådgivning av större organisationer till föreläsningar och praktisk träning av ledningsgrupper.

Det senast tillkomna är att erbjuda självstudier i form av e-learning. Det är ett komplett paket av filmmoduler (av dokumentärfilmskaraktär), träningsuppgifter och digitalt stöd för de verksamheter som känner att de har tillräcklig kompetens att göra resan själv. Fördelen är att träningen kan genomföras för betydligt lägre externa kostnader. Träningen är under utveckling.

Strategisk rådgivning

Jag erbjuder rådgivning angående de senaste rönen om: 

Föreläsningar

Jag ger inspirationsföreläsningar (1-8 timmar) angående:

Foto: Glenn T Unger

Träning

Jag erbjuder kompletta träningar i modern sjukvårdsledning. De omfattar cirka åtta heldagar under ett till två år och är av karaktären “train-the-trainer”. De innehåller bland annat:

Digital träning

Jag kommer under året att utveckla en digital träning för de enheter som känner att de har tillräcklig kompetens att göra resan själv.

Utbildningen består av ett komplett paket av filmmoduler (av dokumentärfilmskaraktär), träningsuppgifter och digitalt stöd. Den innehåller samma moment som den handledda utbildningen och kunskaperna presenteras i form av omväxlande teori, intervjuer, presentationer av fall  och praktiska uppgifter för grupper.

Tanken är att jag efter hand kommer att utveckla moduler särskilt inriktade för till exempel vårdavdelningar, operation, stödfunktioner som röntgen etc.

Om ni är intresserade av att vara samarbetspartner i utvecklingen för att utvärdera och prova prototyper, kontakta mig gärna.

Grupparbete