Konsten att skapa en välfungerande och mänsklig sjukvård

Kontakt

Vänligen fyll i formuläret


  Systemfelet i sjukvården

  Sjukvårdens egentliga problem är att vi ärvt ett produktionstänkande från 1920-talets amerikanska tillverkningsindustri. Tänkandet, som kallas massproduktion, passar inte för sjukvård och dess komplexitet. De utmärkta människorna i vården arbetar helt enkelt i ett dåligt system, som ständigt försvårar för dem.

  De mest välfungerande sjukvårdsverksamheterna fasar nu ut massproduktionsidéerna. Det innebär bland annat att de återdelegerar ansvaret för att styra och utveckla kärnverksamheten till vårdprofessionerna. Man fokuserar utvecklingen på sjukvårdens verkliga syfte: att se till att patientens resa genom vården blir så bra som möjligt, både till innehåll och tid. Resultaten de uppnår är fenomenala. Så hur gör man i praktiken?

  Här kan du kan få hjälp och inspiration att påbörja resan själv.

  luis-melendez-530478-unsplash

  Hur förändrar man en verksamhet?

  För att inleda en förändringsresa krävs två olika sorters kunskaper. Man behöver dels förstå målet – vad som kännetecknar en riktigt välfungerande verksamhet.

  Men man måste också känna till hur man sätter en verksamhet i rörelse. Hur man bär sig åt för att åstadkomma ett tillstånd av förändring mot målet. Det är en annan kunskap.

  Tredje generationens träning

  Vi har under flera decennier testat olika sätt att utbilda och träna medarbetare och i synnerhet chefer som ska driva förändringen. Vi startade med teoretisk utbildning i kombination med konsultledda “förbättringsprojekt”. Det var mindre lyckosamt. 

  Nästa generation träning bestod av regelbundna träningstillfällen av “train-the-trainer”-typ, där chefer successivt tränades att bli lärare för medarbetarna. Det fungerade avsevärt bättre, men hade fortfarande vissa problem.

  Vi påbörjar nu tredje generationens träning för att ytterligare förbättra resultaten och förutsägbarheten.

  debby-hudson-556522-unsplash